Stötvågsbehandling


Stötvågor är en modern behandlingsmetod för framgångsrik behandling av flertalet muskel- och ledbesvär inom bl.a idrottsmedicinen.

Under OS 1996 användes stötvågsbehandling av den tyska OStruppen. Mer än 10 år senare är det en utbredd behandlingsmetod och många professionella lag och idrottare har tillgång till denna behandlingsmetod, t.ex fotbollslaget Bayern-München har två enheter för behandling av sina spelare.

 

Behandlingen ges på Halmstad Naprapatklinik, där bl.a följande kan behandlas:

 

 

♦Hälsporre

♦Axelsmärta ♦Tennisarmbåge ♦Golfarmbåge

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

 

Historia
I slutet på 60-talet så skapades idén om att generera stötvågor för att krossa njur- och gallstenar utan att kirurgiska ingrepp skulle behöva göras.

Själva proceduren utvecklades av Dornier i Tyskland under 70-talet, och efter att den första patienten framgångsrikt blivit behandlad blev stötvågor förstahandsvalet vid behandling av nästan alla njurstenar och förkalkningar i olika delar av urinvägarna. Njurstenar blev för första gången framgångsrikt behandlat med stötvågor i februari 1980.

Den mekaniska energin som tillfördes kroppen utövade sin effekt på njurstenen utan skada på omkringliggande vävnad. De resterande fragmenten från njurstenarna fördes ut genom kroppen på naturlig väg, vilket in sin tur eliminerade behovet av kirurgiska ingrepp, vilket tidigare hade varit den vanliga behandlingsmetoden.

 

Datumet som den första framgångsrika behandlingen genomfördes markerade början på en ny tid baserad på fokusering av terapeutisk akustisk energi för användning på mänsklig vävnad - extracorporeal shock wave therapy, ESWT. Denna metod medgav skapandet av kraftfull energi utanför kroppen, och tillät den att behandla vävnader inuti kroppen utan att skada omkringliggande vävnad.

Idéen med att använda stötvågor för att bryta ner förkalkningar i axel, eller seninfästningar vaknade till liv. Experterna kunde inte förvänta sig samma effekt på dessa vävnader såsom vid njur- och urinsten då förkalkningar eller seninfästningar är mjukare vävnad och inte kan fragmenteras på samma sätt. Trots detta så lyckades behandlingarna, vilket resulterade i en ny metod för att behandla mjukdelsvävnad, nämligen skapandet av en läkande process genom ökad lokal ämnesomsättning, ökat lokalt blodflöde och ökad tillverkning av kollagen vävnad i senor, ligament och mjukdelshinnor.

Idag kan stötvågsbehandling t.ex appliceras på pseudoartros och även på angina pectoris inom kardiologin. Det finns redan indikationer på ytterligare diagnoser som kan behandlas, vilket betyder att potentialen för stötvågsbehandling inom det medicinska området ännu inte är uttömt.

♦Triggerpunkt

♦Hälsenebesvär ♦Akupunktur ♦Övr senbesvär

 

 

Fysiska effekter av stötvågor

Stötvågor har annan karaktäristik jämfört med t.ex ultraljud. Ultraljud ger ifrån sig högfrekventa signaler (MHz) som när den träffar huden leder till uppvärmning, revor i vävnader och kavitationer.

För lång applicering av ultraljudsvågor på samma yta kan leda till stor skada på strukturen som behandlas.

 

En faktor som bestämmer effekten av stötvågor är den framåtriktade kraften. Denna kraft kan användas för att t.ex förstöra njurstenar djupt inne i kroppen, men även mjukare vävnader får effekt av stötvågorna, t.ex stimulering av celler genom deformation av cellmembran.

Så länge som det behandlade området inte är på huden kan fokuseringen av stötvågen ge en ökad effekt i det behandlade området samtidigt som det minskar effekten på områden utanför fokus.

Fokuseringen av energin genom olika typer av applikatorer leder till olika effekter på vävnader, vilket primärt leder till förstörelsen av hårda delar såsom njur- och gallsten, men även akutsering och läkning av inflammatoriska processer.

En effekt av stötvågsbehandling är ökat lokalt blodflöde och ökad lokal ämnesomsättning, vilket man i sin tur kan koppla till den läkande processen.

 

En indirekt effekt av fokuserade stötvågor är kavitationer. Kavitationer uppstår i t.ex vatten och uppstår direkt efter att trycket har passerat gelén. Ett stort antal mikrobubblor uppstår som efter 100ms kollapsar medans dem ger ifrån sig sekundära tryckvågor. I vätska kollapsar mikrobubblorna asymmetriskt och ger ifrån sig en mycket liten jetstråle. Denna jetstråle innehåller dock en hög mängd energi och penetrationskraft och kan t.ex perforera mycket små delar. Detta leder till mikroblödningar där strålen träffar eller att cellmembran kan perforeras. Kavitation är en effektiv sekundär mekanism till stötvågor och kan appliceras lokalt och även i djupare liggande vävnad.

Dessa effekter leder initialt till ökat lokalt blodflöde och därefter aktivering av inflammatoriska processer.

 

Utöver dessa direkta mekaniska effekter har man även märkt stimulerande effekter på nervsystemet, vilket i sin tur kan korrigera patologiska reflexmönster vad gäller smärtminnet, och på så sätt leda till långsiktig tillfrisknande. Patienter med kronisk smärta skulle därmed kunna behandlas med stötvågsbehandling.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦Hopparknä

♦Löparknä ♦Benhinnor ♦Trochanterit